40 cử nhân và tiến sĩ nhận học bổng nghiên cứu sinh tại Mỹ

574367047347bf4d4ac2f0bb319badb4 40 cử nhân và tiến sĩ nhận học bổng nghiên cứu sinh tại Mỹ 37 cử nhân và 3 học giả đã có bằng tiến sĩ Việt Nam sẽ sang Mỹ làm nghiên cứu tại 25 trường đại học trong năm 2010. Đây là một phần của chương trình trao đổi giáo dục do Quỹ giáo dục Việt Nam (VEF) của Mỹ tài trợ, nhằm phát triển nguồn lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ và giáo dục Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, y tế và công nghệ.

Từ năm 2003 tới nay, chương trình học bổng VEF đã chọn được 343 ứng viên đi nghiên cứu sau đại học tại 76 trường của Mỹ. Phần lớn trong số đó theo học chương trình tiến sĩ, số còn lại theo học thạc sĩ. Riêng chương trình học giả, sau ba năm đã có 29 người tham gia các khoá sau tiến sĩ, trong đó 19 người đã hoàn thành chương trình nghiên cứu và trở về Việt Nam.

Để được cấp học bổng, ứng viên là công dân Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện bao gồm: tốt nghiệp cử nhân hoặc cao hơn thuộc chuyên ngành về khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực mà VEF cấp học bổng, điểm trung bình đại học tối thiểu phải đạt 7/10; khả năng tiếng Anh thành thạo (TOEFL tối thiểu 500 điểm thi trên giấy hoặc IELTS tối thiểu 6.5 điểm); đạt số điểm tối thiểu cho hai phần thi toán và từ vựng của kỳ thi GRE General từ 1.000 điểm trở lên. Ngoài ra, mỗi ứng viên còn phải chuẩn bị một bài luận bằng tiếng Anh trình bày ba lý do muốn học sau đại học bằng học bổng VEF.

Tất cả các nghiên cứu sinh và học giả tham gia chương trình VEF năm 2010 bắt buộc phải dự một khoá định hướng từ ngày 11 – 15.6 tại Đà Lạt trước khi lên đường sang Mỹ.

Theo SGTT