Chuyên trang Du học Đức của Công ty tư vấn du học AMEC

aupair đức

Aupair Đức những kinh nghiệm nên biết

lan_huong

Đối với những bạn vẫn chưa rõ khái niệm Aupair, mình xin trình bày ngắn gọn: Aupair là một cụm từ để chỉ một bạn trẻ sống ở một gia đình nước ngoài. Bạn sẽ được nuôi ăn, ở, được trả tiền bảo hiểm, đi lại…

Aupair Đức những kinh nghiệm nên biết

lan_huong

Đối với những bạn vẫn chưa rõ khái niệm Aupair, mình xin trình bày ngắn gọn: Aupair là một cụm từ để chỉ một bạn trẻ sống ở một gia đình nước ngoài. Bạn sẽ được nuôi ăn, ở, được trả tiền bảo hiểm, đi lại…

Aupair Đức -Chương trình giao lưu văn hóa của sinh viên năng động

1057-460-AuPair

Aupair là những sinh viên được gửi sang nước ngoài và sống như một thành viên, trở thành anh chị cả trong gia đình nuôi người bản xứ để học ngôn ngữ và văn hoá