Chuyên trang Du học Đức của Công ty tư vấn du học AMEC

Đại học Freiburg

Học bổng FRIAS COFUND dành cho các nhà nghiên cứu quốc tế, Đức 2016-2017

Freiburg_Institute_for_Advanced_Studies

Đại học Freiburg sẽ trao học bổng FRIAS COFUND cho các nhà nghiên cứu đến từ bất kì quốc gia nào trên thế giới, không phân biệt lĩnh vực nghiên cứu tại Viện Cao học Freiburg. Học bổng sẽ hỗ trợ các chi phí liên quan đến sinh hoạt, đi lại cũng như chi phí phụvụ cho việc nghiên cứu. Hạn chót nộp …