Đại học Việt-Đức tạo thêm cơ hội cho học sinh vào Đại học và cấp học bổng cho 60% tổng số tân sinh viên năm 2010.

nss 1275550367 Đại học Việt Đức tạo thêm cơ hội cho học sinh vào Đại học và cấp học bổng cho 60% tổng số tân sinh viên năm 2010. Đại học Việt-Đức là nỗ lực của chính phủ Việt Nam và Đức nhằm xây dựng một trường đại học chuẩn mực thế giới tại Việt Nam.

Đại học Việt-Đức chọn những chương trình xuất sắc từ 30 trường đại học danh tiếng của Đức để cung cấp tại Việt Nam. Những chương trình này đều nằm trong lĩnh vực kỹ thuật cao mà nước Đức đã nổi tiếng trên thế giới từ nhiều năm. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng chính thức của Đức từ những trường đại học đối tác.

Các giáo sư Đức của các trường đối tác sẽ đến giảng dạy tại Đại học Việt-Đức. Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh. Đại học Việt-Đức hỗ trợ sinh viên bằng nhiều cách trong đó có việc cung cấp cho sinh viên những khóa học tiếng Anh miễn phí trước và trong quá trình học. Sinh viên cũng thường nhận được hỗ trợ tài chính từ những công ty và các tổ chức Đức để học tập hoặc thực tập tại CHLB Đức. Ngoài ra, sinh viên khi tốt nghiệp có cơ hội rất lớn tìm được việc làm hoặc học tiếp tại CHLB Đức hay có khả năng chiếm được cơ hội việc làm hấp dẫn trong các công ty đa quốc gia, đặc biệt là các công ty Đức tại Việt Nam.

Mục đích của Đại học Việt-Đức là thu hút được những sinh viên giỏi muốn trở thành những chuyên gia trong các ngành kỹ thuật cao, những ngành rất cần thiết cho việc thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế của Việt Nam và sẽ đòi hỏi nhiều chuyên gia tài năng trong tương lai rất gần. Mức học phí ở Đại học Việt-Đức được hỗ trợ rất nhiều từ chính phủ Việt Nam và Đức và Đại học Việt-Đức cũng sẽ cấp học bổng cho 60% tổng số tân sinh viên năm 2010, không những cho năm đầu tiên mà còn trong suốt quá trình học. Chương trình học bổng có cả cho bậc đại học lẫn bậc cao học.

Trong mùa tuyển sinh đại học năm nay, Đại học Việt-Đức tạo thêm một cơ hội cho học sinh có được một chỗ trong trường Việt-Đức trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Học sinh có thể đăng ký bây giờ tại Đại học Việt-Đức và sẽ được chọn để đến giữa tháng 6 tham gia bài kiểm tra đầu vào riêng của Đại học Việt-Đức. Kết quả trúng tuyển sẽ được công bố vào cuối tháng 6. Bài kiểm tra của Đại học Việt-Đức là độc lập hoàn toàn với kỳ tuyển sinh đại học và bao gồm một bài kiểm tra khả năng giải quyết vấn đề và kiểm tra tiếng Anh. Bài kiểm tra khả năng giải quyết vấn đề được một viện chuyên khảo thí nổi tiếng ở Đức thiết kế, nhằm kiểm tra khả năng tư duy, nhận biết của thí sinh và không đòi hỏi thí sinh phải học thuộc lòng gì cả. Thí sinh quan tâm cần đăng ký trước ngày 08.06.2010 trên trang web của trường: www.vgu.edu.vn/vi.