Danh sách các trường tại Đức trong top 500 – 2012

Xếp hạng trong nước

Tên trường

Xếp hạng thế giới

1

Technical University Munich

53

2

University of Munich

60

3

University of Heidelberg

62

4

University of Freiburg

99

5-8

University of Bonn

101-150

5-8

University of Frankfurt

101-150

5-8

University of Goettingen

101-150

5-8

University of Muenster

101-150

9-14

University of Hamburg

151-200

9-14

University of Kiel

151-200

9-14

University of Koeln

151-200

9-14

University of Mainz

151-200

9-14

University of Tuebingen

151-200

9-14

University of Wuerzburg

151-200

15-24

Dresden University of Technology

201-300

15-24

RWTH Aachen University

201-300

15-24

Technical University of Berlin

201-300

15-24

University of Bochum

201-300

15-24

University of Duesseldorf

201-300

15-24

University of Erlangen-Nuremberg

201-300

15-24

University of Karlsruhe

201-300

15-24

University of Leipzig

201-300

15-24

University of Marburg

201-300

15-24

University of Stuttgart

201-300

25-30

Technical University Darmstadt

301-400

25-30

University of Giessen

301-400

25-30

University of Halle-Wittenberg

301-400

25-30

University of Konstanz

301-400

25-30

University of Regensburg

301-400

25-30

University of Ulm

301-400

31-37

Technical University of Braunschweig

401-500

31-37

University of Bayreuth

401-500

31-37

University of Bielefeld

401-500

31-37

University of Bremen

401-500

31-37

University of Duisburg-Essen

401-500

31-37

University of Hannover

401-500

31-37

University of Jena

401-500

Các trường cùng thứ hạng thì được sắp xếp theo vần alphabe

 

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với đại diện chính thức của trường:

Công ty tư vấn du học Âu Mỹ (Amec)

Số 30, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 04 39411891 – 39411892

Fax: 04 39411892 – Email: [email protected]

Website: www.amec.com.vn  – www.duhocduc.edu.vn

Từ khóa: