Danh sách xếp loại các cơ sở đào tạo tại Hà Nội (Anabin)

question1 300x300 Danh sách xếp loại các cơ sở đào tạo tại Hà Nội (Anabin)H +: Được xếp tương đương với một Cơ sở Đào tạo Đại học Đức, tức được công nhận hoàn toàn

H +/-: Chưa được xếp tương đương với một Cơ sở Đào tạo Đại học Đức, tức chưa được công nhận hoàn toàn
H -: Không được xếp tương đương với một Cơ sở Đào tạo Đại học Đức, tức không được công nhận

Các trường đào tạo tại Hà Nội Các trường đào tạo tại TP.HCM Các trường đào tạo tại cơ sở khác
 • Cao đẳng Khí tượng Thủy văn H – (mới)
 • Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp 1 H -
 • Cao đẳng Múa Việt Nam H – (mới)
 • Cao đẳng Sư phạm Nhạc – Họa Hà Nội H -
 • Cao đẳng Xây dựng số 1 H – (mới)
 • Đại học Bách khoa H +
 • Đại học Cơ điện H +
 • Đại học Công đoàn H + (mới)
 • Đại học Công nghệ H + (mới)
 • Đại học Công nghiệp H + (mới)
 • Đại học Dân lập Đông Đô H +
 • Đại học Dân lập Phương Đông H +
 • Đại học Dân lập Kinh doanh và Công nghệ H +
 • Đại học Dân lập Thăng Long H +
 • Đại học Dược Hà Nội H +
 • Đại học Điện lực H + (mới)
 • Đại học FPT H + (mới)
 • Đại học Giao thông Vận tải H +
 • Đại học Khoa học Tự nhiên H +
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn H +
 • Đại học Kiến trúc Hà Nội H +
 • Đại học Kinh tế Quốc dân H +
 • Đại học Kỹ thuật Mật mã Hà Nội H +
 • Đại học Luật Hà Nội H +
 • Đại học Mỏ – Địa chất H +
 • Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội H +
 • Đại học Mỹ thuật Hà Nội H +
 • Đại học Ngoại ngữ H +
 • Đại học (Ngoại ngữ) Hà Nội H +
 • Đại học Ngoại thương Hà Nội H +
 • Đại học Nông nghiệp 1 – Hà Nội H +
 • Đại học Quốc gia Hà Nội H + (mới)
 • Đại học Quốc tế Châu Á H +/-
 • Đại học Răng Hàm Mặt H + (mới)
 • Đại học Sân khấu Điện ảnh H +
 • Đại học Sư phạm Hà Nội H +
 • Đại học Sư phạm Hà Nội 2 H + (mới)
 • Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội H +
 • Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội H +
 • Đại học Thương mại H +
 • Đại học Thủy lợi H +
 • Đại học Văn hóa Hà Nội H +
 • Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội H + (mới)
 • Đại học Xây dựng Hà Nội H +
 • Đại học Y Hà Nội H +
 • Đại học Y tế Công cộng H + (mới)
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh H + (mới)
 • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông H + (mới)
 • Học viện Hành chính Quốc gia H + (mới)
 • Học viện Kỹ thuật Quân sự H +
 • Học viện Ngân hàng H +
 • Học viện Quan hệ Quốc tế H +
 • Học viện Quân Y H +
 • Nhạc viện Hà Nội H + (mới)
 • Phân viện Báo chí Tuyên truyền H + (mới)
 • Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào tạo H + (mới)
 • Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia H +
 • Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia H +
 • Viện Đại học Mở Hà Nội H +/-
 • Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam H + (mới)
 • Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam H + (mới)
 • Viện Quốc tế về Đào tạo Khoa học Vật liệu H +
 • Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật H +

 

 • Cao đẳng Công nghiệp 4 H -
 • Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm H – (mới)
 • Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh H – (mới)
 • Cao đẳng Hai quan H – (mới)
 • Cao đẳng Kiểm sát H – (mới)
 • Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại H -
 • Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II H – (mới)
 • Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh H – (mới)
 • Cao đẳng Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh H -
 • Cao đẳng Tài chính Kế toán 4 H – (mới)
 • Cao đẳng Xây dựng Số 2 H – (mới)
 • Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh H +
 • Đại học Dân lập Công nghệ Sài Gòn H + (mới)
 • Đại học Dân lập Hồng Bàng H +
 • Đại học Dân lập Hùng Vương H +
 • Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ H +
 • Đại học Dân lập Ngoại ngữ – Tin học H +
 • Đại học Dân lập Văn Hiến H + (mới)
 • Đại học Dân lập Văn Lang H +
 • Đại học Cảnh sát Nhân dân H + (mới)
 • Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh H + (mới)
 • Đại học Giao thông Vận tải H +
 • Đại học Khoa học Tự nhiên H +
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn H +
 • Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh H +
 • Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh H +
 • Đại học Kỹ thuật (ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh) H + (mới)
 • Đại học Lao động – Xã hội H + (mới)
 • Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh H +
 • Đại học Mở Bán công Tp. Hồ Chí Minh H +/-
 • Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh H +
 • Đại học Ngân hàng H +
 • Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 Tp. Hồ Chí Minh H +
 • Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh H +
 • Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh H + (mới)
 • Đại học Quốc tế H + (mới)
 • Đại học Sài Gòn H + (mới)
 • Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh H +
 • Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh H +
 • Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh H + (mới)
 • Đại học Tài chính Kế toán Tp. Hồ Chí Minh H +
 • Đại học Thể dục Thể thao 2 Tp. Hồ Chí Minh H +
 • Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh H +
 • Đại học Tư thục Hoa Sen H + (mới)
 • Đại học Tư thục Marketing H + (mới)
 • Đại học Tư thục Tài chính – Kế toán Tp. Hồ Chí Minh H + (mới)
 • Đại học Tư thục Tôn Đức Thắng H +
 • Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh H + (mới)
 • Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh H +
 • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tp HCM H +/-
 • Học viện Hàng không Việt Nam H + (mới)
 • Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh H + (mới)
 • RMIT International University Vietnam H + (mới)
 • Trung tâm Đào tạo Cán bộ Y tế Tp. Hồ Chí Minh H +
 • Trung tâm Đào tạo Quốc tế H +
 • Trung tâm Ngoại ngữ H +
 • Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin H +
 • Viện Cơ học Ứng dụng H +
 • Viện Môi trường và Tài nguyên H +
 • Đại học Dân lập Công nghệ Đông Á Bac Ninh H +/- (mới)
 • Đại học Thể dục Thể thao 1 Bac Ninh H +
 • Đại học Dân lập Lạc Hồng Bien Hoa H +
 • Đại học Tây Nguyên Buon MeThuot H +
 • Đại học Cần Thơ Can Tho H +
 • Đại học Y Dược Cần Thơ Can Tho H + (mới)
 • Đại học Dân lập Tây Đô Can Tho H + (mới)
 • Đại học Dân lập Yersin Da Lat H + (mới)
 • Đại học Tổng hợp Đà Lạt H +
 • Viện Đại học Đà Lạt Da Lat H +
 • Đại học Bách khoa Da Nang H +
 • Đại học Dân lập Duy Tân Da Nang H +
 • Đại học Đà Nẵng Da Nang H + (mới)
 • Đại học Kinh tế Da Nang H + (mới)
 • Đại học Kỹ thuật Da Nang H + (mới)
 • Đại học Ngoại ngữ Da Nang H + (mới)
 • Đại học Sư phạm Da Nang H +
 • Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng H +
 • Đại học Dân lập Đại Nam Ha Tay H +/- (mới)
 • Đại học Lâm nghiệp Ha Tay H +
 • Đại học Tư thục Kỹ thuật và Công nghệ Nguyễn Trãi Ha Tay H +/- (mới)
 • Học viện Quân Y Ha Tay H + (mới)
 • Cao đẳng Sư phạm Hải Phòng Hai Phong H -
 • Đại học Dân lập Hải Phòng Hai Phong H + (mới)
 • Đại học Hải Phòng Hai Phong H + (mới)
 • Đại học Hàng hải Việt Nam Hai Phong H +
 • Đại học Sư Phạm Hải Phòng Hai Phong H +
 • Đại học Tại chức Hải Phòng Hai Phong H +
 • Đại học Y Hải Phòng Hai Phong H +
 • Trường Cán bộ Quản lý và bồi dưỡng Giáo viên Hai Phong H +/-
 • Đại học Huế Hue H + (mới)
 • Đại học Khoa học Hue H +
 • Đại học Kinh tế Hue H + (mới)
 • Đại học Mỹ thuật Huế Hue H +
 • Đại học Nghệ thuật Hue H + (mới)
 • Đại học Ngoại ngữ Hue H + (mới)
 • Đại học Nông Lâm Huế Hue H +
 • Đại học Nông nghiệp 2 Huế Hue H +
 • Đại học Sư phạm Huế Hue H +
 • Đại học Y Huế Hue H +
 • Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật 1 Hung Yen H -
 • Đại học Nha Trang Nha Trang H + (mới)
 • Đại học Thủy sản Nha Trang Nha Trang H +
 • Đại học Hùng Vương Phu Tho H + (mới)
 • Đại học Quy Nhơn Quy Nhon H + (mới)
 • Đại học Sư phạm Quy Nhơn Quy Nhon H +
 • Đại học Công nghiệp Thái Nguyên Thai Nguyen H +
 • Đại học Nông lâm Thai Nguyen H +
 • Đại học Sư phạm Việt Bắc Thai Nguyen H +
 • Đại học Y Bắc Thái Thai Nguyen H +
 • Đại học Y Thái Bình Thai Nguyen H +
 • Đại học Hồng Đức Thanh Hoa H +
 • Đại học Sư phạm Vinh Vinh H +
 • Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật 4 Vinh Long H -
 • Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Vinh Phu H +

 

 

 Theo DAAD

Để biết thêm thông tin chi tiết du hoc Duc mời các bạn liên hệ:

Công ty tư vấn du học Âu Mỹ (Amec)

Số 30, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 04 39411891 – 39411892

Fax: 04 39411892 – Email: [email protected]

Website: www.amec.com.vn  – www.duhocduc.edu.vn

Từ khóa: