Chuyên trang Du học Đức của Công ty tư vấn du học AMEC

Dự bị đại học

Du học Đức và thông tin học dự bị đại học

Leipzig - Vorlesung im Anatomie-Hörsaal an der Uni

Lớp dự bị đại học sẽ cung cấp cho các sinh viên từ các nước kiến thức đầy đủ về ngôn ngữ cũng như về chuyên ngành để trợ giúp cho việc học đại học sau này.