Chuyên trang Du học Đức của Công ty tư vấn du học AMEC

Du học Đức cần chuẩn bị gì

Điều kiện du học Đức 2018

18765413_303

Sau đây là thông tin về điều kiện du học Đức mới nhất.
1. Học sinh tham gia Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia

cần thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

a) Tham gia và đỗ Kỳ thi THPT Quốc gia với các bài thi độc lập: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp tự …