Du học Đức : Danh sách các trường Đại học và Cao Đẳng

danh sach truong dai hoc cao dang tai Duc Du học Đức : Danh sách các trường Đại học và Cao ĐẳngDu học Đức – Danh sách các trường Đại học và Cao Đẳng tại Đức

A

Aachen, RWTH Aachen (Aachen University of Technology)
•Aachen, Fachhochschule Aachen (University of Applied Sciences Aachen)
Augsburg, University of Augsburg, Bavaria

B

•Bamberg, Otto-Friedrich University, Bavaria
•Bayreuth, University of Bayreuth, Bavaria
•Berlin, Berlin School of Economics
•Berlin, Berlin University of the Arts
•Berlin, Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
•Berlin, Free University of Berlin
•Berlin, Hertie School of Governance
Berlin, Humboldt University of Berlin
Berlin, Technische Universität Berlin
•Berlin, Alice-Salomon-University of Applied Sciences for Social Work and Care
•Bielefeld, Bielefeld University of Applied Sciences
•Bielefeld, University of Bielefeld
•Bochum, Ruhr University
•Bonn, University of Bonn
•Braunschweig (Brunswick), Technical University Carolo-Wilhelmina
•Bremen, University of Bremen
•Bremen, Jacobs University Bremen

C

Chemnitz, Chemnitz University of Technology
Clausthal-Zellerfeld, Technical University of Clausthal
Coburg, Fachhochschule Coburg (Coburg University of Applied Sciences)
•Cologne, University of Cologne
•Cottbus, Brandenburg Technical University of Cottbus

D

•Darmstadt, Darmstadt University of Applied Sciences
Darmstadt, Darmstadt University of Technology
•Darmstadt, Protestant University of Applied Sciences Darmstadt
•Dortmund, University of Dortmund
•Dortmund, University of Applied Sciences Dortmund
Dresden, Technische Universität Dresden
•Dresden, Hochschule für Bildende Künste Dresden (vocational university of visual arts)
Duisburg, University of Duisburg-Essen (Campus Duisburg)
Düsseldorf, Heinrich Heine University
•Düsseldorf, Fachhochschule Düsseldorf

E

•Eichstätt, Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt
Erfurt, University of Erfurt
•Erlangen-Nuremberg, Friedrich-Alexander University
Esslingen, Esslingen University of Applied Sciences
Essen, University of Duisburg-Essen (Campus Essen)
•Essen, FOM Fachhochschule für Oekonomie & Management, University of Applied Sciences
•Essen, Folkwang Hochschule, University of the Arts
•Essen, Zollverein School of Management and Design

F

Flensburg, University of Flensburg
Frankfurt, Johann Wolfgang Goethe-Universität
•Frankfurt, HfB – Business School of Finance & Management
Frankfurt, Frankfurt University of Applied Sciences
•Frankfurt (Oder), Viadrina University
•Freiberg, Technische Universität Bergakademie Freiberg
•Freiburg, Albert Ludwigs University of Freiburg
•Freiburg, University of Education, Pädagogische Hochschule
•Freiburg, University of Music, Hochschule für Musik Freiburg
•Freiburg, Protestant University for Applied Sciences Freiburg
•Freiburg, Catholic University of Applied Sciences, Hochschule für Sozialwesen, Religionspädagogik und Pflege
•Freising, Weihenstephan University of Applied Science, Fachhochschule Weihenstephan

G

•Giessen, University of Giessen
Göttingen, Georg August University of Göttingen
•Greifswald, Ernst Moritz Arndt University of Greifswald

H

•Hagen, Fernuniversität Hagen (distance learning; open university)
•Halle-Wittenberg, Martin Luther University of Halle-Wittenberg
Hamburg, University of Hamburg
•Hamburg, Helmut Schmidt University – University of the Federal Armed Forces Hamburg
•Hamburg, Hamburg University of Applied Sciences
•Hamburg, HCU – HafenCity University
•Hamburg-Harburg, Hamburg University of Technology – Technische Universität Hamburg-Harburg
Hanover, University of Hannover
•Hanover, Protestant University for Applied Sciences Hannover
Heidelberg, Ruprecht Karls University of Heidelberg
•Heidelberg, Schiller International University
•Hildesheim, University of Hildesheim
•Hof/Saale, Hof University of Applied Sciences (Fachhochschule Hof)
Hohenheim, University of Hohenheim

I

• Ilmenau, Technical University of Ilmenau

J

•Jena, Friedrich Schiller University of Jena
•Jena, Fachhochschule Jena (University of Applied Sciences Jena)

K

•Kaiserslautern, Kaiserslautern University of Technology
•Kaiserslautern, Fachhochschule Kaiserslautern
•Karlsruhe, Staatliche Hochschule für Gestaltung
Karlsruhe, University of Karlsruhe
•Karlsruhe, Karlsruhe University of Applied Sciences
•Karlsruhe, Musikhochschule Karlsruhe (University of Music)
•Karlsruhe, Akademie der bildenden Künste Karlsruhe (Academy of Arts)
•Karlsruhe, Pädagogische Hochschule Karlsruhe (Education of teachers)
•Kassel, Universität Kassel
•Kempten, Fachhochschule Kempten
•Kiel, University of Kiel
•Koblenz, University of Koblenz
•Konstanz, University of Konstanz

L

Leipzig, University of Leipzig
•Lübeck, University of Lübeck
•Lübeck, Fachhochschule Lübeck
Lübeck, Musikhochschule Lübeck
•Lüneburg, Leuphana University of Lüneburg

M

Magdeburg, Otto von Guericke University of Magdeburg
Mainz, Johannes Gutenberg University of Mainz
•Mannheim, University of Mannheim
•Marburg, University of Marburg (Philipps-Universität Marburg)
•Munich, Ludwig Maximilians University of Munich
•Munich, Munich University of Applied Sciences
Munich, Technical University of Munich
•Munich, University of the Federal Armed Forces Munich
Münster, University of Münster (Westphalian Wilhelms-University (WWU))

O

•Offenburg, University of Applied Sciences, Offenburg
•Oldenburg, University of Oldenburg (Carl-von-Ossietzky University of Oldenburg)
•Osnabrück, Fachhochschule Osnabrück
•Osnabrück, University of Osnabrück

P

•Passau, University of Passau
•Paderborn, University of Paderborn
•Pforzheim, University of Applied Sciences Pforzheim
•Potsdam, University of Potsdam
•Potsdam, University of Applied Sciences Potsdam
•Potsdam, Hasso Plattner Institute for Software Systems Engineering
•Potsdam, University of Management and Communication
•Potsdam, Film School “Konrad Wolf” Potsdam (Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam)

R

•Regensburg, University of Regensburg
•Regensburg, University of Applied Sciences Regensburg
•Reutlingen, Reutlingen University
•Rostock, University of Rostock

S

•Saarbrücken, Saarland University
•Sankt Augustin, Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg
•Siegen, University of Siegen
•Speyer, Federal University of Administration
Stuttgart, University of Stuttgart
•Stuttgart, University of Stuttgart-Hohenheim
•Stuttgart, Stuttgart Media University
•Stuttgart, University of Applied Sciences Stuttgart
•Stuttgart, Stuttgart Institute of Management and Technology (SIMT)

T

•Trier, Trier University of Applied Sciences
•Trier, University of Trier
•Tübingen, Eberhard Karls University of Tübingen

U

Ulm, University of Ulm

V

•Vechta, University of Vechta

W

•Wedel, University of Applied Sciences Wedel (Fachhochschule Wedel)
•Weingarten, University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten
•Wildau, University of Applied Sciences Wildau
•Wismar, Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design
•Wittenberg, Martin Luther University of Halle-Wittenberg
•Wuppertal, University of Wuppertal
•Wuppertal, Theological University of Wuppertal
•Würzburg, University of Würzburg
•Würzburg, Hochschule für Musik Würzburg

Z

•Zittau, Internationales Hochschulinstitut Zittau
•Zittau, University of Applied Sciences Zittau/Görlitz
•Zwickau, West Saxon University of Applied Sciences

Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn về các trường đại học tại Đức  xin liên hệ:

Công ty tư vấn du học và đào tạo Âu Mỹ (Amec)

Số 30 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 04 39411891 – 39411892

Fax: 04 39411892 – Email: [email protected]

Website: www.amec.com.vn www.duhocduc.edu.vn

Từ khóa: