Du học Đức với các trường dự bị Đại học tư

PRIVAT Studienkolleg. Vì vấn đề học phí du học Đức nên số lượng sinh viên muốn theo các trường này ít hơn các trường công lập rất nhiều. Thế nên tỉ lệ chọi đầu vào rất thấp hoặc không thi đầu vào.

Đây là 1 cánh cửa thoát hiểm cho các bạn muốn đi Du học Đức nhưng thi Kolleg nhiều lần (đầu vào/ đầu ra) vẫn chưa may mắn đỗ và do đó không đủ điều kiện Du học Đức. Cũng là hướng đi không hề tệ nếu như các bạn học tại các trường này và ở cùng ngoài thân.

Hoc tieng duc du hoc Duc Du học Đức với các trường dự bị Đại học tư

Lister der privaten Studienkollegs in Deutschland

1. Privates Studienkolleg Leipzig T, W

  1. 1260€ / Semester

http://pskl-studyandtraining.isp-vhost02.domservice.de/startseite.html

 

2.Studienkolleg Mettingen  T, W, G, M

5000 € / Kurs

http://www.studienkolleg-mettingen.de/startseite-studienkolleg.html

3.Studienkolleg der DIPLOMA Hochschule Nordhessen  T, W

2500 € / Kurs (6 Monate)
http://www.diploma-studienkolleg.de/

4.Rheinisches Studienkolleg   M, T, W in Berlin und  Bonn

5500€/ Kurs
http://www.studienkolleg-bonn.de/  
http://www.berlin-studienkolleg.de/

5.Europäisches Studienkolleg der Wirtschaft  in Magdeburg T,W

5800€ / Kurs
http://www.studienkolleg-ebg.de/

6.Studienkolleg Glauchau T,W

http://www.studiencolleg-glauchau.de/

 

7.TUDIDAS Studienkolleg  TU Dresden T, M

2400€/ Semester
http://www.tudias.de/de/Deutsch_fuer_Auslaender/Deutsch_fuer_das_Studium/sk_kurs_tkurs.html

 

8.FHM Studienkolleg  T, W  Bielefeld, Pulheim, Schwerin

595,00 € / Monat
http://www.fh-mittelstand.de/studienkolleg/

9.Rheinland Privatschule T, M, W, G   in Duisburg und Düsseldorf

3000€ / Kurs (6 Monate)
http://unitutor.de/rheinland-privatschule-home/rheinland-privatschule-deutsch/studienkolleg/

 

10.Ming Cheng Studienkolleg in Leipzig  T, M, W, G

2500€/ Semester
http://www.uni-mc.de/studienkolleg-leipzig/

Lưu ý :
– Rất nhiều trường trong danh sách này, sinh viên phải tham dự kì thi Feststellungsprüfung dưới dạng Externe tại 1 nơi khác. ( tức là người ra đề và tổ chức kì thi không phải là giáo viên của trường bạn đang học ).

 

 Giá trị tấm bằng tốt nghiệp trường tư

Giá trị tấm bằng tốt nghiệp trường tư phụ thuộc vào Trường/nơi cấp bằng. z.B.

Bạn Hoa tốt nghiệp Privates Studienkolleg Leipzig với Zeugnis do Hochschule Zittau/Görlitz cấp bằng, nhìn chung Hoa chỉ có thể đăng kí vào các trường Fachhochschule.
Bạn Huy tốt nghiệp Studienkolleg ở Bonn với Zeugnis do Bezirksregierung Köln  cấp bằng, được công nhận tại tất cả các Uni và Fh.
Tác giả tốt nghiệp dự bị đại học công lập và không hề có chút kinh nghiệm nào với trường dự bị đại học privat, nhưng chứng kiến các anh em bạn bè đứt gánh giữa đường khá nhiêu. Hy vọng với chút thông tin này sẽ giúp được các bạn tìm được lối đi cho bản thân.

Tác giả: Nguyễn Đức Kiên

Nguồn: HotroSV

Từ khóa:   ·