Chuyên trang Du học Đức của Công ty tư vấn du học AMEC

Freshman du học Đức

Du học Đức với chương trình Freshman của FH Aachen

thu_tuc_du_hoc_duc_2017

Thông thường việc học đại học tại Đức sẽ rất khó khăn khi bạn phải đạt đủ nhiều yêu cầu về thi đỗ đại học, học hết năm I, yêu cầu về chứng chỉ tiếng Đức,… trường đại học FH Aachen đã được phê duyệt để đơn giản hoá thủ tục cho sinh viên nước ngoài muốn học …