Giải thưởng nghiên cứu Fraunhofer-Bessel

fraunhofer institute 300x199 Giải thưởng nghiên cứu Fraunhofer BesselDu học Đức: Thông tin về chương trình giải thưởng nghiên cứu Fraunhofer-Bessel dành cho các nước ngoài EU, Đức với tổng giá trị giải thưởng lên đến 45.000 EUR.

Quốc gia: Đức

-Chuyên ngành: Nghiên Cứu

Bậc học: Sau Tiến Sĩ, Vị trí nghiên cứu

Lĩnh vực: Nghiên cứu ứng dụng

Tài trợ: Fraunhofer-Gesellschaft

Mô tả chương trình:

Các nhà khoa học và học giả từ các nước ngoài EU, những người đã hoàn tất chương trình tiến sĩ không quá 18 năm trước và có khát vọng lưu danh những thành tựu của mình trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng cũng như sẽ tiếp tục các công trình nghiên cứu có ảnh hưởng lớn, không giới hạn trong tương lai đều được ứng cử cho giải thưởng nghiên cứu Fraunhofer – Bessel (Fraunhofer – Bessel Research Award). Người chiến thắng sẽ được mời cộng tác cho một dự án nghiên cứu trong vòng 1 năm cùng với những chuyên gia trong ngành tại một trong những Học viện Fraunhofer (Đức).

Tổng giải thưởng trị giá 45.000 EUR.

Yêu cầu: 

1. Ứng cử viên phải được công nhận về mặt quốc tế như là 1 nhà nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng. (ví dụ như giải thưởng, phản hồi tích cực từ cộng đồng, công chúng…)

2. Ứng cử viên sẽ tiếp tục công việc nghiên cứu trong tương lai có ảnh hưởng to lớn đến lĩnh vực khoa học ứng dụng.

3. Bằng tiến sĩ hay tương đương, hoàn thành học vị của mình không quá 18 năm trước ngày được đề cử.

4. Cư ngụ hay làm việc ngoài Châu Âu.

5. Được đề cử bởi giám đốc hay người điều hành học viện thuộc Fraunhofer Society.

6. Ý kiến chuyên ngành chi tiết của người đề cử.

7. Sự công nhận từ 2 chuyên gia quốc tế, trong đó 1 đến từ đối tác (học viện) của Đức.

8. The Humboldt Foundation được thuyết phục rằng ứng viên sẽ tuân theo các quy định nghiên cứu (Rules of Good Scientific Practice) trong quá trình đăng ký và được tài trợ.

Gửi đơn trước ngày: 2 kỳ: đầu mùa xuân và đầu mùa thu.

Các ứng viên nên gửi trước mỗi kỳ ít nhất 6 tháng.

Phương thức: Bưu điện: Alexander von Humboldt Foundation, Selection Department,

Jean-Paul-Str. 12, 53173 Bonn, Germany

Thêm Thông tin: http://www.humboldt-foundation.de/web/fraunhofer-bessel-award.html

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa: