Học bổng Boehringer Ingelheim Fonds, 2012

hoc bong duc 300x106 Học bổng Boehringer Ingelheim Fonds, 2012 Du học Đức: Thông tin về chương trình học bổng Boehringer Ingelheim Fonds, 2012, Đức dành cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc trên toàn thế giới

Quốc gia: Đức

-Chuyên ngành: Cơ khí y sinh, Dược

Bậc học: Tiến sĩ (PhD)

Đối tượng: sinh viên quốc tế.

Chuyên ngành: Dược sinh.

Đơn vị cung cấp học bổng: Boehringer Ingelheim Fonds – Foundation for Basic Research in Medicine

Mô tả học bổng:

Nhằm thu hút các nhà khoa học trẻ – xuất sắc tham gia làm việc trong môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp ngành dược sinh, chương trình học bổng PhD Boehringer Ingelheim Fonds awards dành cho những nhà khoa học xuất sắc có độ tuổi tối đa 27, có nguyện vọng tham gia các dự án PhD kéo dài trong 3 năm tại các trung tâm nghiên cứu quốc tế hàng đầu. Quá trình tuyển chọn mang tính cạnh tranh cao. Vì vậy, ứng viên cần phải đạt được đầy đủ các điều kiện trước khi nộp hồ sơ tham gia đăng ký.

Yêu cầu: Ban tuyển chọn sẽ lựa chọn ứng viên theo các tiêu chí đánh giá sau đây: thành tích của ứng viên cho đến hiện nay ( thông qua bảng điểm và CV); trình độ khoa học, v.v. nét độc đáo và sang tạo của dự án PhD được xác nhận; tiêu chuẩn khoa học tại phòng nghiên cứu – nơi dự án được thực hiện.

Gửi đơn trước ngày: Ngày 1 tháng 2, ngày 1 tháng 6, ngày 1 tháng 10 hằng năm.

Phương thức: Đăng ký trực tuyến.

Thêm Thông tin: http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa: