Học bổng du học Đức 2016 bậc Tiến sĩ

Trường Graduate School of East Asian Study cung cấp 12 học bổng Tiến sĩ dành cho các ngành Xã hội, Chính trị, Văn Hóa và kinh tế trong khu vực Đông Nam Á. Ban đầu, học sinh sẽ được trợ cấp và tùy vào kết quả học tập sau mỗi năm mà tiền học bổng sẽ được tăng lên. Học bổng được cấp tối đa là 3 năm. Học bổng bao gồm tiền trợ cấp sinh hoạt cho chương trình Tiến sĩ 1365 €/tháng (thêm 103 € / tháng tiền trợ cấp nghiên cứu). Hạn nộp đơn xin học bổng là vào ngày 15/01/2016.

Thông tin du học có thể bạn quan tâm:

gebaeude ostasien wissenschaften 930 Học bổng du học Đức 2016 bậc Tiến sĩ

Mỗi năm, GEAS sẽ cấp học bổng toàn phần cho 12 ứng viên tiến sĩ . Thêm vào, mỗi năm có hơn 3 ứng viên tiến sĩ được tài trợ từ quỹ của chương trình FU Berlin, hoặc từ các tổ chức đối tác trong khu vực Đông Nam Á, hoặc từ các tổ chức của Đức hay nước ngoài. Nghiên cứu sinh nhập học cho học kỳ mùa thu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Trường Graduate School of East Asian Study sẽ tiếp nhận các học viên từ các trường đối tác hoặc được tài trợ từ các học bổng khác để học tập tại trường từ nhiều tháng cho đến 1-2 năm nếu họ nhận được sự cho phép.

Ngành học: Tất cả các công trình nghiên cứu tại trường GEAS được thực hiên theo 3 nội dung chính : (1) nguồn gốc và sự phát triển của các tổ chức  Đông Nam Á, (2) sự ảnh hưởng của các tổ chức Đông Nam Á trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại ở phía các chính phủ, nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân liên quan, (3) sự tác động lẫn nhau của các tổ chức Đông Nam Á trong và ngoài khu vực .

Bậc học: Học bổng cung cấp cho các chương trình đào tạo.

Đơn vị cấp học bổng: Graduate School of East Asian Study (GEAS), Đức .

Quốc gia: Đức.

Đối tượng: Học bổng dành cho các học sinh người Đức và nước ngoài.

Số lượng học bổng: Tổng cộng 12 học bổng.

Thời hạn học bổng: Ban đầu, học sinh sẽ được trợ cấp và tùy vào kết quả học tập sau mỗi năm mà tiền học bổng sẽ được tăng lên. Học bổng được cấp tối đa là 3 năm. Học bổng bao gồm tiền trợ cấp sinh hoạt cho chương trình Tiến sĩ là 1365 €/tháng ( thêm 103 € / tháng tiền trợ cấp nghiên cứu).

Giá trị học bổng: Trường sẽ trợ cấp phí sinh hoạt cho chương trình Tiến sĩ là 1365 €/tháng (thêm 103 € / tháng tiền nghiên cứu).

Yêu cầu: Các ứng viên phải có bằng Thạc sĩ về các ngành như Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc  học , hoặc bằng chứng nhận của một trường đại học (khoa học chính trị, xã hội và nhân chủng học văn hóa, kinh doanh, kinh tế, luật pháp, lịch sử, văn hoá học, nhân văn, nghiên cứu sân khấu, chính sách môi trường). Ứng cử viên phải có bằng chứng nhận ngoại ngữ về tiếng  Đông Nam Á ( tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật Bản, Tiếng Hàn Quốc) ở trình độ B2 (CEFR) hoặc cao hơn .

Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn nộp đơn xin học bổng là vào ngày 15/01/2016.

Phương thức nạp đơn: Các đơn đăng kí vào GEAS phải được gửi online. Đơn đăng kí nên bao gồm một CV, một đơn nói về lý do bạn muốn theo học ở trường, một bản tóm tắt xúc tích về luận văn sắp tới (tối đa 6 trang), một lịch biểu cho luận án, và các bản photo của các văn bằng có liên quan đến ngành đang theo và bằng ngoại ngữ. Hai lá thư giới thiệu từ giáo viên của bạn phải được gửi trực tiếp đến GEAS qua hệ thống online

Xem thêm thông tin: Thông tin xem tại : https://apply.drs.fu-berlin.de/eas/

Từ khóa:   ·