Chuyên trang Du học Đức của Công ty tư vấn du học AMEC

Học bổng du học Đức 2016

Học bổng du học Đức 2016 bậc Tiến sĩ

Graduate School of East Asian Studies

Trường Graduate School of East Asian Study cung cấp 12 học bổng Tiến sĩ dành cho các ngành Xã hội, Chính trị, Văn Hóa và kinh tế trong khu vực Đông Nam Á. Ban đầu, học sinh sẽ được trợ cấp và tùy vào kết quả học tập sau mỗi năm mà tiền học bổng sẽ được tăng lên. Học …