Chuyên trang Du học Đức của Công ty tư vấn du học AMEC

Học bổng du học Đức

Học bổng Đức dành cho sinh viên quốc tế

hoc-bong-Duc-300x225

Cơ sở dữ liệu học bổng của DAAD dành cho sinh viên nước ngoài, sinh viên đã tốt nghiệp và các nhà khoa học là một nguồn thông tin tìm kiếm hữu ích dành cho những người muốn tìm kiếm cơ hội học tập tại Đức

Học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ 2012

hoc-bong-nghien-cuu-sau-tien-sy-300x181

Học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ Georg Forster Research Fellowships năm 2012, Đức dành cho tất cả các ứng viên quốc tế.

Học bổng nghiên cứu Leibniz – DAAD, 2012

hoc-bong-nghien-cuu-leibniz-300x196

Học bổng nghiên cứu Leibniz – DAAD, 2012, Đức dành cho các ứng viên quốc tế

Học bổng Tiến sĩ tại Center for NanoScience

du-hoc-duc-ludwig-maximilians-uni-300x201

Thông tin về chương trình học bổng Tiến sĩ ngành Khoa học tự nhiên và Khoa học thường thức tại Center for NanoScience Ludwig Maximillians University, 2012, Đức

Tìm hiểu về học bổng du học Đức

hoc-bong-du-hoc-duc-256x300

Học bổng du học Đức được cấp dựa trên quốc gia và chương trình mà bạn theo học ở Đức và những học bổng này được cấp bởi các tổ chức khác nhau

Học bổng Tiến sĩ nghiên cứu

Luebeck-university-300x200

Chương trình học bổng tiến sĩ nghiên cứu tại University of Luebeck, Đức, dành cho các sinh viên quốc tế

«12