Học bổng Hermann Strenger, 2012

hoc bong hermann strenger 200x300 Học bổng Hermann Strenger, 2012Du học Đức: Thông tin về chương trình học bổng Hermann Strenger, 2012, Đức dành cho các sinh viên quốc tế các ngành kỹ thuật, khoa học, sức khoẻ và kinh doanh

Quốc gia: Đức

Ngành: Cơ khí và Công nghệ, Khoa học ứng dụng và Khoa học cơ bản, Khoa học máy tính, Kinh doanh và quản lý, Y tế và sức khỏe

Bậc học: Khóa đào tạo, huấn luyện, Vị trí làm việc

Lĩnh vực: Kỹ thuật; Các ngành liên quan đến Khoa học; Sức khỏe; Kinh doanh.

Bậc học: Dự án; Thực tập; Khóa đào tạo huấn luyện hoặc đơn giản là một vị trí công việc.

Tài trợ: The Bayer foundations

Mô tả chương trình:

Chương trình hướng đến đối tượng là giới trẻ đang trong giai đoạn cuối của quá trình huấn luyện đào tạo hoặc những người đã hoàn tất thành công chương trình huấn luyện đào tạo trong vòng 2 năm trước và đang tìm kiếm một học bổng ở nước ngoài trong thời gian tối đa 1 năm nhằm tích lũy kinh nghiệm quốc tế quý báu trong việc hoàn thành dự án, thực tập, khóa đào tạo huấn luyện hoặc vị trí một công việc.

Yêu cầu: Các ứng viên cá nhân có kế hoạch thích hợp học tập và ở lại Đức được hoan nghênh đăng ký với 1 dự án thích hợp.

Gửi đơn trước ngày: Ngày 15 tháng 7 năm 2012

Phương thức: Online: https://secure.bayer.com/foundations/BewerbungSchulfoerderung.aspx

Thêm Thông tin: http://www.bayer-foundations.com/en/hermann-strenger-foundation.aspx

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa: