Học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ 2012

hoc bong nghien cuu sau tien sy 300x181 Học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ 2012Du học Đức: Thông tin về chương trình học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ Georg Forster Research Fellowships năm 2012, Đức dành cho tất cả các ứng viên quốc tế.

Đất nước: Đức

Chuyên ngành: Cơ khí và Công nghệ, Khoa học ứng dụng và Khoa học cơ bản, Khoa học Xã hội và Truyền thông

-Ngành phụ: Nghiên cứu Khoa Học

Bậc học: Sau Tiến Sĩ, Vị trí nghiên cứu

Học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ năm 2012 tài trợ bởi Quỹ Humboldt các chuyên ngành như Khoa học tự nhiên, Kỹ sư, Khoa học xã hội và nhân văn tại Đức 2012.

Đối tượng: Tất cả các ứng viên quốc tế.

Sơ lược về học bổng:

Học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ Georg Forster Research Fellowships do Quỹ Alexander von Humboldt thành lập nhằm tạo điều kiện cho các tiến sĩ hoàn thành bằng tiến sĩ trong thời gian không quá 4 năm tham gia nghiên cứu tại Đức trong vòng 6-24 tháng.

Yêu cầu: Các ứng viên có thể nộp đơn tham dự học bổng trong bất kì thời gian nào. Hồ sơ dự tuyển cần có bản kế hoạch về đề tài mà ứng viên dự định nghiên cứu. Đề tài trên cần có giá trị thực tiễn áp dụng vào quốc gia mà ứng viên đang sinh sống đồng thời góp phần thay đổi, nâng cao kiến thức về lĩnh vực chuyên ngành mà ứng viên theo đuổi.

Hạn nộp hồ sơ: Liên hệ nhân viên phụ trách

Hình thức gửi hồ sơ: Gửi thư qua đường bưu điện

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.humboldt-foundation.de/web/pub_progsearch.main?p_lang=en&p_forschungsaufenthalt_id=&p_promotions_jahr=2012&p_karrierestufe_id=1&p_nation=NRI&p_button_search=Search&p_detail_text_id=1553

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa: