Học bổng thạc sỹ về ngoại giao và quan hệ quốc tế

nss 1294397043 Học bổng thạc sỹ về ngoại giao và quan hệ quốc tế Đại sứ quán Tây Ban Nha vừa thông báo về học bổng chương trình Thạc sĩ về Ngoại giao và Quan hệ Quốc tế năm 2011-2012 tại trường Ngoại Giao Madrid. Theo đó những ứng viên trúng tuyển sẽ được hỗ trợ 100% học phí.

Điều kiện tham gia xin học bổng: Tất cả các ứng cử viên đều phải có trình độ ngoại ngữ tiếng Tây Ban Nha tốt, và có thể chứng minh bằng việc trình giấy chứng nhận tiếng Tây Ban Nha như ngoại ngữ trình độ trung. Phải trải qua một kỳ thi kỹ năng tại Đại sứ quán trước ngày 16/4/2011.

Khóa học và bản đăng ký ứng viên có thể tìm thấy và tải tại webiste (http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/Escuela+Diplomatica/) của Bộ ngoại giao và hợp tác Tây Ban Nha. Thời gian nhận bản đăng ký và hồ sơ sẽ kết thúc vào ngày 31/1/2011.

Ứng viên có thể đăng ký trực tiếp với cơ quan Tây Ban Nha về hợp tác quốc tế cho phát triển (AECID) thông qua trang web học bổng là ngày 28/1/2011.

Danh sách các ứng viên được chấp thuận sẽ được công bố trước ngày 31/5/2011 và sẽ được đăng tải công khai trên web của trường Ngoại Giao Madrid.

Để biết thêm chi tiết ứng viên có thể liên lạc với đại sứ quán Tây Ban Nha theo số điện thoại: (04) 37715207.