Học bổng Tiến sĩ nghiên cứu

Luebeck university 300x200 Học bổng Tiến sĩ nghiên cứuDu học Đức: Chương trình học bổng tiến sĩ nghiên cứu tại University of Luebeck, Đức, dành cho các sinh viên quốc tế.

Đề tài nghiên cứu: Functional Studies of Blistering Diseases (Nghiên cứu chức năng các bệnh phồng rộp)

Bậc học: PhD (Tiến sĩ)

Trường đại học: University of Luebeck

Đất nước: Đức

Yêu cầu: Để đáp ứng cho vị trí này, ứng viên phải

• Có bằng Thạc sĩ ngành tương tự của khoa học đời sống (sự miễn dịch, sinh học, gen, hóa sinh học…)

• Có kinh nghiệm làm trong các phòng thí nghiệm sẽ là ưu thế

• Có khả năng thí nghiệm trên động vật (chuột)

• Khả năng nói và viết bằng Tiếng Anh tốt

• Niềm đam mê lớn dành cho khoa học

Mô tả học bổng: Nhóm nghiên cứu về gen của Khoa Da liễu, University of Luebeck, Đức trân trọng dành các vị trí nghiên cứu bậc Tiến sĩ về lĩnh vực tự miễn dịch của da trước các bệnh phồng rộp cho những ứng viên tiềm năng. Mục tiêu dự án là nhằm nghiên cứu các ảnh hưởng chức năng và cơ học của các nguy cơ (gen) mới được nhận dạng trong các bệnh phồng rộp. Để đạt được mục đích, những ứng viên tiềm năng sẽ tiếp thu và học hỏi cũng như ứng dụng nhiều dụng cụ (chức năng gen, sinh học phân tử, sự tự miễn dịch) vào những mẫu bệnh trong ống nghiệm và trên động vật.

Đăng ký: Gửi email đến địa chỉ: [email protected]

Hạn chót: 31.01.2012

Tìm hiểu về University of Luebeck, Đức tại đây: http://translate.google.co.in/translate?hl=en&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.derma.uni-luebeck.de%2FForschung.html

Theo: Scholarship Planet

 

https://www.amec.com.vn/du-hoc-duc/

Từ khóa: