Học bổng Tiến sĩ tại University of Cologne

hoc bong tien sy Duc 300x2001 Học bổng Tiến sĩ tại University of CologneDu học Đức: Thông tin về chương trình học bổng Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội tại University of Cologne, 2012, Đức dành cho các ứng viên quốc tế.

Quốc gia: Đức

Ngành: Kinh doanh và quản lý, Nhân văn

-Chuyên ngành: Kinh doanh, Quản lý, Tài chính

Bậc: Tiến sĩ (PhD)

Đơn vị cấp học bổng: University of Cologne

Sơ lược về học bổng:

Học bổng trị giá EUR 1.200 mỗi tháng được dành cho các ứng viên quốc tế xuất sắc đã có bằng Thạc sĩ các chuyên ngành Kinh Tế (Và các ngành liên quan) và có mong muốn hoàn thành bậc Tiến sĩ với chuyên ngành tương ứng tại University of Cologne, Đức. Học bổng bao gồm học phí (không thuế) trong vòng 3 năm học và nghiên cứu bậc Tiến sĩ. University of Cologne khuyến khích các ứng viên học tập và nghiên cứu trong năm đầu học thuật tại nước ngoài. Riêng các ứng viên của các chuyên ngành như Kinh tế công nghiệp, Chính sách điều tiết kinh tế, Hình mẫu thị trường năng lượng, Kinh tế xanh có thể nộp thêm hồ sơ cho học bổng của khoa Institute of Energy Economics, University of Cologne.

Yêu cầu:

Để được nhận vào, sinh viên phải có bằng Thạc sĩ hoặc chứng chỉ trong các ngành có liên quan đến chương trình giảng dạy và nghiên cứu của CGS. Các ngành có liên quan là Kinh tế, Quản lý, Tài chính, Khoa học Xã hội / Chính trị, Kinh tế / Chính sách Năng lượng, Kinh tế Lượng / Thống kê và các lĩnh vực liên quan. Thí sinh phải có hồ sơ chứng minh học tập xuất sắc và thuộc top 10% trong lĩnh vực tương ứng của họ.

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 30 tháng 4 năm 2012

Hình thức nộp hồ sơ: Online

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.cgs.uni-koeln.de/admission.html?&L=1

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa: