Chuyên trang Du học Đức của Công ty tư vấn du học AMEC

luật cư trú du học sinh Đức 2017

Thay đổi mới nhất trong luật cư trú của du học sinh và lao động tại Đức

luật cư trú cho du học sinh Đức

Luật cư trú (AufenthG) liên quan tới Du học sinh, Người lao động nước ngoài tại Đức vừa có sự thay đổi và có hiệu lực kể từ ngày 01.08.2017. Những học sinh du học tiếng, học đại học hay học nghề đều thuộc đối tượng Du học sinh chịu tác động bởi sự thay đổi này. Để …