Quỹ học bổng Liên minh châu Âu ưu tiên sinh viên châu Á

nss 1294364453 Quỹ học bổng Liên minh châu Âu ưu tiên sinh viên châu Á Ngày 6/1, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên họp quốc tế khởi động dự án “Du lịch sinh thái bền vững” trong khuôn khổ Chương trình hành động 2 của Quỹ học bổng Erasmus Mundus của Liên minh châu Âu.

Tham dự phiên họp có ông Joachim Fronia, giám đốc Chương trình hành động 2 – Quỹ học bổng Erasmus Mundus, Tổ chức Văn hóa Giáo dục EACEA, Liên minh châu Âu, đại diện ban giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Ban Chủ nhiệm Khoa Quốc tế – ĐHQGHN; hiệu trưởng các trường ĐH Lyon 2, ĐH Chiang Mai (Thái Lan), và đại diện các trường ĐH Joseph Fourrier Grenoble (Pháp), ĐH Hợp tác quốc gia Baden-Wuerttemberg (Đức), Đại học Sannio (Italia), ĐH Staffordshire (Anh), ĐH Hoàng gia Luật và Kinh tế (Campuchia), ĐH Quốc gia Lào (Lào), ĐH Khoa học Y Mông Cổ (Mông Cổ), Đại học Thành Đô (Trung Quốc).

Quỹ học bổng Erasmus Mundus được Liên minh châu Âu thành lập năm 2004 nhằm nâng cao vị thế của nền giáo dục đại học châu Âu, đẩy mạnh hợp tác giáo dục đại học trong và ngoài phạm vi EU.

Trong giai đoạn 2009 – 2013, Quỹ Erasmus Mundus có 3 chương trình hành động. Dự án “Du lịch sinh thái bền vững” nằm trong Chương trình hành động 2 là chương trình hợp tác và trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh, học giả do Tổ chức Văn hóa Giáo dục EACEA điều phối thực hiện. Trong khuôn khổ dự án, có năm trường ĐH thuộc bốn nước châu Âu (Pháp, Ý, Đức và Anh) sẽ tiếp nhận sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh từ sáu trường ĐH thuộc sáu nước châu Á (Việt Nam, Mông Cổ, Lào, Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc) từ nguồn ngân sách của Quỹ học bổng Erasmus Mundus.

Trong hai ngày 6 – 7/1/2011, các ĐH thành viên và Tổ chức Văn hóa Giáo dục EACEA giao lưu và tham gia hội nghị bàn tròn thảo luận về kinh nghiệm triển khai các dự án Erasmus Mundus trước đây, kế hoạch triển khai dự án “Du lịch sinh thái bền vững” trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, trong ngày 7/1/2011, phiên họp sẽ tập trung thảo luận về các yêu cầu đặt ra cho các chương trình học bổng Erasmus Mundus và xét tuyển ứng viên xin học bổng. Kết quả xét cấp học bổng cho giai đoạn 2001 – 2014 dự kiến được thông báo vào tháng 3/2011.

Các ứng viên Việt Nam có thể xin một trong 4 loại học bổng dưới đây để học tập và nghiên cứu tại các trường đại học châu Âu trong khuôn khổ dự án “Du lịch sinh thái bền vững”:

4 suất học bổng cử nhân năm thứ 3 (hệ đào tạo LMD của châu Âu): 10 tháng/suất (tổng trị giá 10.000 Euro); 4 suất học bổng thạc sỹ năm thứ hai (hệ đào tạo LMD của châu Âu): 10 tháng/suất (tổng trị giá 10.000 Euro); 3 suất học bổng tiến sỹ: 34 tháng/suất (tổng trị giá 51.000 Euro); 2 suất học bổng sau tiến sỹ: 10 tháng/suất (tổng trị giá 18.000 Euro).

Theo DT