Trung Quốc: Muôn vẻ sĩ tử xả stress trước kỳ thi ĐH

Lintou22052010 Trung Quốc: Muôn vẻ sĩ tử xả stress trước kỳ thi ĐH Để giúp học sinh cuối cấp giảm áp lực trước khi bước vào kỳ thi ĐH đầy cam go, một trường cấp 3 ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đã tổ chức một loạt những hoạt động giúp các em xả stress như la hét thật to, tập thiền, tham dự trận chiến ném gối…

Lintou220520101 Trung Quốc: Muôn vẻ sĩ tử xả stress trước kỳ thi ĐH

Học sinh lớp 12 Trường cấp 3 Lintou, tỉnh An Huy, Trung Quốc la hét thật to để giảm áp lực khi kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần.

shout22052010 Trung Quốc: Muôn vẻ sĩ tử xả stress trước kỳ thi ĐH

meditation22052010 Trung Quốc: Muôn vẻ sĩ tử xả stress trước kỳ thi ĐH

Học sinh tham gia lớp học thiền để giảm bớt lo lắng.

nem%20goi22052010 Trung Quốc: Muôn vẻ sĩ tử xả stress trước kỳ thi ĐH

pillow22052010 Trung Quốc: Muôn vẻ sĩ tử xả stress trước kỳ thi ĐH

Học sinh tham gia vào trận ném gối để xả stress.

tap%20TD22052010 Trung Quốc: Muôn vẻ sĩ tử xả stress trước kỳ thi ĐH

Các sĩ tử tham gia vào bài tập giảm sức ép.

Theo Tân Hoa Xã