Tuyển sinh 2010: Giảm trừ chỉ tiêu kỷ lục?

images1932060 ongngu Tuyển sinh 2010: Giảm trừ chỉ tiêu kỷ lục?

190 trường bị giảm trừ chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 so với đề xuất dự kiến có phải là động thái mạnh siết chặt điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo?

Trao đổi với VietNamNet sáng 6/3 về thông tin này, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Văn Ngữ cho biết, koạch phân bổ chỉ tiêu tuyển mới năm 2010 sẽ có nhiều biến động, phụ thuộc vào năng lực hiện có của từng trường.

- Thưa ông, chỉ tiêu tuyển mới của các trường ĐH, CĐ năm nay được Bộ GD-ĐT duyệt so với đề xuất có điều chỉnh những gì?

Với từng trường cụ thể, cũng có tăng giảm đáng kể, căn cứ vào các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên…

Ở những trường dự kiến chỉ tiêu quá cao thì phải giảm xuống.

Những trường phải giảm chỉ tiêu so với đề xuất ban đầu là những trường không tăng số lượng giảng viên…Khi không đủ giảng viên thì không thể tăng chỉ tiêu nhiều được.

Bên cạnh đó, với những trường ĐH, CĐ năm trước (mùa tuyển sinh năm 2009 – PV) tuyển vượt chỉ tiêu (38 trường ĐH, CĐ tuyển vượt từ 15,86% – 91,73%) quá nhiều so với quy định thì năm nay cũng bị khấu trừ để đảm bảo năng lực đào tạo.

Bộ GD-ĐT phấn đấu để đến năm 2012, mỗi trường và mỗi ngành đào tạo đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ sinh viên/ giảng viên theo quy định.

- Trong tổng số 379 trường ĐH, CĐ sẽ tuyển sinh năm 2010, có 190 trường chính thức tuyển sinh với số lượng chỉ tiêu thấp hơn số lượng do các trường dự kiến và đề nghị với Bộ. Chỉ có 5 trường ĐH được tăng chỉ tiêu nhưng mức tăng của từng trường không lớn. Thưa ông, cùng với quy định về xác định chỉ tiêu đào tạo năm 2010, động thái cắt giảm chỉ tiêu như vậy năm nay có phải là làm mạnh nhất?

175 trường ĐH, CĐ chưa công khai tài chính

“Còn nhiều trường ĐH, CĐ chưa triển khai chủ trương “3 công khai” trên trang web của trường. Nguyên nhân có thể trường chưa có website (khối ĐH số trường có web đạt 96%, CĐ là 73%) hoặc có nhưng không công khai.

Các nội dung về đội ngũ giảng viên, diện tích đất/ sinh viên…được hầu hết các trường báo cáo đầy đủ. Riêng phần công khai thu chi tài chính thì mới có trên 200 trường ĐH, CĐ gửi báo cáo. Còn 175 trường chưa công khai đầy đủ về thi chi tài chính.

Số trường báo cáo về thu nhập giảng viên, cán bộ quản lý mới có 128 trường (ĐH: 67, CĐ: 61). Trong đó, thu nhập ở khối ĐH dao động từ 3 – 10 triệu đồng/ tháng; Còn ở khối CĐ không có trường nào thi nhập trên 8 triệu.

Năm trước, cũng đã có khấu trừ chỉ tiêu ở những trường vi phạm.

Tuy nhiên, với những trường có tính đặc thù thì cũng phải xem xét cụ thể.

Thực tế, cũng có trường đã có đủ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo rồi mà không có sinh viên. Nhưng cũng có trường có truyền thống đào tạo chất lượng tốt, có tỷ lệ sinh viên học cao – ở những ngành “hót” sinh viên vẫn vào học thì mình phải xem xét chứ không thể trừ.

- Đã có trường ĐH, CĐ nào không thực hiện “3 công khai” bị dừng giao chỉ tiêu tuyển mới năm 2010?

Tất cả các trường ĐH, CĐ đến thời điểm này đã thực hiện “3 công khai”. Báo cáo của các trường đã được gửi về Bộ. Như vậy, các trường đã công khai bằng văn bản. Nhiệm vụ của Bộ là phải đánh giá chất lượng các trường công khai đến đâu.

- Vậy, có bao nhiêu trường không được giao chỉ tiêu năm nay?

Chưa có thống kê, nhưng còn tùy theo mức độ thực hiện “3 công khai” của từng trường cũng như các tiêu chí khác để xem xét. Trong đó, quan trọng nhất là các tiêu chí để đảm bảo chất lượng đào tạo. Việc khấu trừ hay tăng chỉ tiêu phải có rà soát từng trường.

Chỉ tiêu tuyển mới của các trường năm nay sẽ có trường giảm, cũng có trường tăng. Mức độ giảm cũng khác nhau và mức độ tăng cũng khác nhau.

- Thưa ông, trường giảm chỉ tiêu lớn nhất là bao nhiêu?

Hiện nay, chưa có số liệu chính thức nên chưa nói được.

- Như vậy, tổng chỉ tiêu tuyển mới năm nay sẽ tăng 10% như dự kiến ban đầu hay sẽ giảm?

Tổng chỉ tiêu theo quy định của nhà nước là tăng. Nhưng cụ thể thì có trường tăng hơn 10%, cũng có trường không tăng và cũng có trường giảm. Bình quân chung của cả nước thì chỉ tiêu tuyển mới tương đương năm trước.

- Cảm ơn ông!

Theo Vietnamnet

Từ khóa: