Vị trí Tiến sĩ ngành Vật lý lý thuyết

humboldt university 300x224 Vị trí Tiến sĩ ngành Vật lý lý thuyếtDu học Đức: Vị trí Tiến sĩ ngành Vật lý lý thuyết tại Humboldt University Berlin dành cho các ứng viên quốc tế.

Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết

Vị trí: PhD (Tiến sĩ)

Tài trợ: European Initial Training Network (ITN) CORINF

Trường đại học: Humboldt University Berlin

Đất nước: Đức

Điều kiện: Chương trình này là 1 phần của Marie Curie Initial Training Network nên các yêu cầu tham gia rất nghiêm ngặt.

Ứng viên không được đến từ nước mà chương trình nghiên cứu diễn ra – trong trường hợp này là nước Đức. Đồng thời ứng viên không được sống, làm việc hay học tập tại Đức hơn 12 tháng trong vòng 3 năm.

Để đáp ứng chương trình như 1 nhà nghiên cứu bước đầu (Early Stage Researcher), ứng viên phải không được có hơn 4 năm kinh nghiệm nghiên cứu, tính từ lúc nhận được bằng Thạc sĩ hay chứng chỉ.

Yêu cầu:

Các ứng viên tiềm năng phải có bằng Thạc sĩ loại xuất sắc hoặc chứng chỉ về Vật lý lý thuyết hay Hóa học lý thuyết.

Có kiến thức vững vàng về Cơ học lượng tử là điều kiện tiên quyết. Có kinh nghiệm sẽ là lợi thế.

Vốn tiếng anh tốt là yêu cầu của chương trình. Tiếng Đức chỉ khuyến khích tìm hiểu, không phải yêu cầu của chương trình.

Trên hết, ứng viên phải hứng thú với các dự án đầy tính thách thức.

Vì tổ chức ITN, Châu Âu và Humboldt University rất quan tâm đến việc nâng cao số lượng các nhà khoa học nữ nên nữ giới sẽ được khuyến khích tham gia chương trình.

Mô tả chương trình: Vị trí tiến sĩ trong nhóm Modern optics của trường Humboldt University Berlin, khoa vật lý. Nhóm nghiên cứu này sẽ tiến hành trên lĩnh vực tương tác có laser, vật lý lượng tử và khoa học lũy thừa giây. Chủ thể nghiên cứu là điều tra dựa trên lý thuyết về các phân tử trong các nhịp laser ngắn. Với mục đích này, các phương pháp và trọng tâm chủ yếu trong nhóm là mô tả sự tương tác giữa tia laser và các phân tử (chủ yếu là kiến thức Cơ học lượng tử) sẽ được mở rộng và ứng dụng.

Đăng ký: Email. Tài liệu được gửi đến địa chỉ email: [email protected]

Hạn chót: 30/1/2012

Thông tin chi tiết về chương trình và các tài liệu cần thiết đăng ký, tải tại: http://amo.physik.hu-berlin.de/mater/HU_CORINF.pdf

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa: